راهنماي ورود

سهامداران محترم لطفاً به نکات زير توجه فرماييد :

نام کاربري شما قسمت عددی کد بورسی مي باشد.

به طور مثال برای کد بورسی "رضا01234"  نام کاربري "01234" مي باشد.

رمز عبور شما شماره شناسنامه مي باشد.

نکته بسيار مهم : حتماً پس از اولين ورود نسبت به تغيير رمز عبور خود اقدام نمائيد.

در صورتي که رمز عبور خود را فراموش کرده ايد مي توانيد :

1 - با شماره تلفن واحد سهام شرکت تماس حاصل فرماييد.

2 - شماره موبايل خودتان را به واحد سهام شرکت ايميل فرماييد.

بازگشت